Naturvårdsverket godkänner Länsstyrelsen i Jämtlands läns beslut om licensjakt på lo men upphäver Länsstyrelsen i Västernorrlands läns beslut

Naturvårdsverket har nu överprövat de överklagade besluten om licensjakt på 29 loar i Jämtlands län, respektive fyra loar i Västernorrlands län i sak. Bedömningen är att Länsstyrelsen i Jämtland har visat att samtliga krav för licensjakt är uppfyllda, det har däremot inte länsstyrelsen i Västernorrland visat.