Naturvårdsverket förenklar regler för jakt på allmänt vatten

Naturvårdsverket har till regeringen föreslagit flera förenklingar och effektiviseringar för jakt på allmänt vatten. Syftet är att fler ska få möjlighet att jaga och samtidigt minska administrationen för länsstyrelserna.