Naturvårdsverket förenklar information om fridlysta arter

Nu blir det lättare att hitta information om vilka djur och växter som är fridlysta. Naturvårdsverket har gjort nya listor över samtliga fridlysta arter.