Naturvårdsverket får större inflytande på luftområdet

Nya krav på minskade utsläpp av luftföroreningar inom EU kommer att minska dödlighet och sjuklighet i Europa. Sverige är mycket aktivt i det internationella arbetet för renare luft både inom EU och FN och Anna Engleryd från Naturvårdsverket har nu omvalts som ordförande för FNs luftvårdskonvention.