Naturvårdsverket får ny organisation 1 januari 2017

En enklare och öppnare miljömyndighet med färre interna överlämningar och överlappande strukturer och med ett ökat fokus på att nå miljökvalitetsmålen. Det är syftet med Naturvårdsverkets nya organisation.