Naturvårdsverket avskriver ärende om bekämpning av mygg i Deje, Forshaga kommun

Naturvårdsverket avskriver ärendet som rör ansökan om bekämpning av larver av översvämningsmygg i Deje, Forshaga kommun, efter att kommunen återtagit sin ansökan.