Nationell strategi för skydd av värdefull skog revideras

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att revidera den nationella strategin för formellt skydd av skog. Även en ny länsvis areal-fördelning av etappmålet om att skydda 150 000 hektar skogsmark till 2020 ska tas fram.

För ytterligare information, kontakta:

Bo Hultgren, projektledare, Skogsstyrelsen, 033–48 25 20 
Jonas Nordanstig, projektledare, Naturvårdsverket, 010–698 10 13
Cecilia Spansk, kommunikatör, Skogsstyrelsen, 0270–42 98 11
Anneli Nivrén, presschef, Naturvårdsverket, 010–698 13 00