Nationalekonomer, klimatexperter och politiker på samma scen

Välkommen att delta på en nordisk konferens om hur man bäst får in klimatfrågorna i underlagen till den ekonomiska politiken. Forskare, experter och politiker från Norden och OECD diskuterar möjligheter och begränsningar i nationalekonomiska modeller ur ett klimatekonomiskt perspektiv.