Miljonbidrag till kommuner för marksanering inför bostadsbyggen

För att främja bostadsbyggandet ger Naturvårdsverket bidrag för att sanera förorenad mark så att den kan bebyggas. På så sätt kan vackra miljöer återupplivas och grönområden bevaras. Totalt är 300 miljoner kronor avsatta för att delas ut till Sveriges kommuner under 2016.