Miljöledningsarbete hjälper statliga myndigheter i arbetet att nå de nationella miljömålen

Koldioxidutsläppen och energianvändningen hos statliga myndigheter fortsätter att minska. Det framgår av Naturvårdsverkets årliga redovisning av miljöledningsarbetet i staten som lämnas till regeringen idag.

För ytterligare information, kontakta:

 Kristina von Oelreich, biträdande chef avdelningen för verksamhetsstöd, 010-698 10 12

Jannica Häggbom, handläggare avdelningen för verksamhetsstöd,
010-698 14 10

Carl-Martin Johborg, handläggare Energimyndigheten, avdelningen för energieffektivisering,
016-542 06 01

Lotti Göransson Uhrnell, presskontakt, 010-698 13 00, 073-441 25 58, lotti.goransson.uhrnell@naturvardsverket.se