Miljö och mänskliga rättigheter i Kenya – med sikte mot 2030

Naturvårdsverket och FN:s utvecklingsprogram (UNDP) höll i förra veckan en workshop i Kenya om människorättsbaserad offentlig miljöförvaltning med särskilt fokus på gruvindustrin.