Mer än hälften av kläderna som slängs är hela

I genomsnitt slänger vi svenskar över 7,5 kg kläder per år och person i det osorterade hushållsavfallet som går till förbränning. Runt 60 procent av kläderna är hela och skulle kunna återanvändas. Det visar en ny studie utförd av Svenska MiljöEmissionsData (SMED).