Lojakten i Västerbottens län får fortsätta

Länsstyrelsen i Västerbottens län har beslutat om licensjakt på lo. Beslutet har överklagats och klaganden har begärt att jakten ska stoppas, så kallad inhibition. Naturvårdsverket avslår begäran. Tidigare i veckan avslogs liknande begäran angående licensjakten i Norrbottens län.