Lodjursstammen fortsätter att öka

Resultaten från inventeringen 2015/16 visar att det finns cirka 1 300 lodjur i Sverige. Det är en fortsatt ökning sedan 2013/14 då resultatet var omkring 840 lodjur. Procentuellt finns den största ökningen i mellersta och södra Sverige.