Internationellt samarbete ger bättre luft

Luftföroreningarna minskar i Europa och Nordamerika vilket leder till hundratusentals färre förtida dödsfall varje år. Agerandet utifrån internationella avtal lönar sig. Det presenteras idag i en ny rapport från FN:s Luftvårdskonvention.