Ingen licensjakt på varg i Värmlands och Örebro län 2016

Förvaltningsrätten i Karlstad har nu meddelat sin dom och gjort en prövning i sak av frågan om licensjakt på varg i Värmlands och Örebro län. Förvaltningsrätten bedömer att besluten fattade av länsstyrelserna, som överklagats till Naturvårdsverket, inte är förenliga med det strikta skydd av vargstammen som följer av EU-direktiv och svensk lagstiftning.