Naturvårdsverket upphäver länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om licensjakt på lo

Naturvårdsverket har överprövat det överklagade beslutet om licensjakt på åtta lon i Norrbottens län. Bedömningen är att länsstyrelsen inte visat att samtliga krav i jaktförordningen för licensjakt är uppfyllda. Naturvårdsverket beslutar samtidigt att jakten efter elva lon i Västerbottens län tills vidare ska stoppas (inhibition). Jaktstarten är enligt besluten den 1 mars 2016.