Ingen inhibition i Jämtland men i Västernorrland

Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län har beslutat om licensjakt på lo. Besluten har överklagats och klaganden har begärt att jakten ska stoppas, så kallad inhibition. Naturvårdsverket avslår begäran gällande Jämtlands län men bifaller gällande Västernorrlands län.