Infrastrukturplaneringen påverkar hållbara urbana transporter och klimatpåverkande utsläpp

Naturvårdsverket anordnar i dag en internationell vetenskaplig hearing som visar vilka åtgärder som enligt vetenskapen är bra för både hållbara urbana transporter och samtidigt minskar de klimatpåverkande utsläppen.