Hit exporteras begagnade kläder och textilier

I genomsnitt slänger vi svenskar över 7,5 kilo kläder per person och år. 2,5 kilo begagnad textil per person och år lämnar vi till insamling, oftast till välgörenhet. En stor del av de insamlade kläderna sorteras i Europa och säljs vidare på den globala marknaden till länder i bland annat Östeuropa och Afrika.

För ytterligare information, kontakta:

Yvonne Augustsson, handläggare sektionen för miljöfarlig verksamhet och kretslopp, 010- 698 10 10, yvonne.augustsson@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef
, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se