Hack for Sweden växer med nya samarbeten och regeringsstöd

Helgen den 11-12 mars 2017 är Naturvårdsverket för fjärde gången med och arrangerar Hack for Sweden. Idag öppnar anmälan. Tävlingen är ett unikt initiativ för att inspirera studenter, datajournalister, utvecklare och entreprenörer att med hjälp av myndigheters öppna data skapa lösningar eller koncept som ger medborgarnytta. I år får tävlingen även stöd av regeringen.