Förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark lämnas till regeringen

Tivedens nationalpark, som är en av Sveriges mest besökta, föreslås bli större och utvidgas med både sjö, våtmarker och skogsområden. Naturvårdsverket, länsstyrelserna i Örebro och Västra Götalands län har haft omfattande dialog med aktörer i området och konstaterar att ingen motsätter sig utvidgningen.