Efter COP21: Vägen framåt för klimatarbetet i näringsliv och samhälle

Flera nyheter i agendan på årets Klimatforum. Vi erbjuder medier en unik möjlighet att delta på Klimatforum den 10 februari.