Beslut om skyddsjakt på säl 2016

Naturvårdsverket tillåter under 2016 skyddsjakt på grå-, knubb- och vikaresäl eftersom sälar orsakar stora skador på fiskeredskap och fångst. Jakten ska riktas mot sälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs.