Barn i Sverige bor nära grönområden

Barn som ofta vistas i naturen mår bättre. Naturvårdsverket har beräknat, utifrån statistik från SCB, andelen barn i landets största tätorter som bor nära grönom-råden. I topp ligger Upplands Väsby och Uddevalla, där alla barn har grönområden inom 200 meter från hemmet. Av alla barn i landets största tätorter har nio av tio grönområden inom 200 meter från hemmet.