Artskyddsförordningen bör utredas

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har nu beslutat om riktlinjer för hur artskyddsärenden i skogsbruket ska hanteras. Samtidigt uppmanas regeringen att utreda artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker.

För ytterligare information, kontakta:

Tove Thomasson, handläggare, Skogsstyrelsen, 0413–294 65
Eva Amnéus Mattisson, handläggare, Naturvårdsverket, 010–698 16 46
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30
Anneli Nivrén, presschef, Naturvårdsverket, 010–698 13 00