Årets friluftskommun ska utses

Idag inleds en undersökning om kommunernas friluftslivsarbete. Undersökningen bygger på kommunernas svar på frågor om planering, information, samarbeten och aktiviteter för att tillgängliggöra naturen för alla medborgare.