Arbete för biologisk mångfald firades internationellt

Igår, den 22 maj, firades FN-dagen för biologisk mångfald över hela världen. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster är grunden för allt liv på jorden och för människors välfärd. Naturvårdsverket bidrar till arbetet bland annat genom åtgärdsprogram för hotade arter.