Vargstammen är stabil

Inventeringsresultaten från vintern 2014/15 visar att det fanns cirka 415 vargar i Sverige. Vinterns jakt på varg motsvarar vargstammens årliga tillväxt på cirka 15 procent. Det gör att vargstammen beräknas vara på ungefär samma nivå som föregående år.