Utvärderingen av älgförvaltningen klar

Naturvårdsverket har genomfört en utvärdering av systemet för en lokalt förankrad, adaptiv och ekosystembaserad älgförvaltningen som infördes 2012. Arbetet är utfört på uppdrag av regeringen. I uppdraget ingår också att föreslå förändringar tillsammans med Länsstyrelsen, för att snabbare nå målen i den nya adaptiva älgförvaltningen.