Utlysning styrmedel och konsumtion

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utlyser 25 miljoner kronor till forskning som kan bidra till att minska utsläppen och miljöpåverkan från svensk konsumtion.