Unikt avtal om rovdjursövervakning mellan Norge och Sverige

Idag undertecknas ett unikt avtal mellan Norge och Sverige om gemensam övervakning av de stora rovdjuren över landsgränsen. samarbetsavtalet undertecknas av cheferna för respektive lands ansvariga myndigheter, Naturvårdsverket och Miljødirektoratet.