Tydligare stöd om gränsöverskridande avfallstransporter

Naturvårdsverket har uppdaterat vägledningarna på webben för export och import av avfall för att underlätta för verksamhetsutövare och myndigheter. Alla gränsöverskridande transporter av farligt avfall från och till Sverige ska godkännas av Naturvårdsverket.