Träd i offentliga miljöer – hur göra om olika intressen kolliderar?

Träd i offentliga miljöer, till exempel på kyrkogårdar, i parker, alléer och i städer, orsakar ibland konflikter. Personer med olika intressen ser olika värden i träden. Nu finns en vägledning som kan hjälpa avvägningen mellan olika intressen.