Testa hur klimatvänlig du är

Dina resvanor, vilken mat du äter och hur varmt du har i huset har betydelse för din egen påverkan på klimatet. Gör testet i nya Klimatkontot och se själv!