Sverige värd för viktigt internationellt kvicksilvermöte

Den 7-11 september är Naturvårdsverket värd för ett internationellt arbetsmöte om kvicksilver. Målet är att ta fram en vägledning för bästa teknik att minska industrins utsläpp av kvicksilver till luft.