Sverige medverkar till återinförande av tjäder och orre i Tyskland

Naturvårdsverket har beslutat att tillåta en begränsad fångst av tjäder och orre i Västerbotten, Jämtland och Gävleborg. Fåglarna ska fångas i Sverige för att transporteras och sättas ut på olika platser i Tyskland. Syftet är att återinföra arterna i områden i Tyskland där de har funnits tidigare.