Sverige först ut med att ratificera nytt internationellt miljöavtal om minskade luftföroreningar

Sverige har som första land ratificerat Luftvårdskonventionens nyligen omförhandlade protokoll för minskade luftföroreningar på norra halvklotet. Det bekräftades från FN i New York den här veckan.