Skyddsjakt på skarv i Stockholms skärgård

Naturvårdsverket har godkänt Länsstyrelsen i Stockholms beslut om tillstånd för skyddsjakt på skarv i anslutning till utsättningsplatser för gös och öring samt vid fasta och rörliga fiskeredskap och fiskodlingar. Det samma gäller skyddsjakt i vissa fredningsområden för fisk vilket vi inte godkände förra året. Däremot upphäver Naturvårdsverket länsstyrelsens beslut i den del som gäller skyddsjakt på enskilda fiskevatten i Östersjön.