Sanering i Kungsbacka

Naturvårdsverket beslutar om totalt 5 250 000 kr i bidrag till Länsstyrelsen i Halland för att åtgärda giftiga markföroreningar i Tölö i norra Kungsbacka kommun. Arbetet kommer att påbörjas i år och vara klart nästa år.