Sanering av Hallands mest förorenade område

Nu kan saneringen komma igång i, kvarteret Renen i centrala Varberg, Hallands mest förorenade område. Erfarenheterna kan komma till nytta även för sanering efter andra nedlagda industrier som förorenat miljön med klorerade lösningsmedel. Naturvårdsverket bidrar med 91 miljoner kronor åren 2015-2024, varav 5 miljoner kronor för 2015.

För ytterligare information, kontakta:

John Lotoft, handläggare, 010-698 12 05, john.lotoft@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef
, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se