Överklaganden om licensjakt på varg

Det har kommit in ett antal överklaganden till Naturvårdsverket som gäller länsstyrelsens beslut om licensjakt på varg vinter 2016. Naturvårdsverket planerar att ta ställning till överklagandena innan jul.