Överenskommelse med Finland om avfallstransporter

Den 4 september skriver Sverige och Finland på en överenskommelse för att förenkla administrationen kring transporter av avfall över gränsen mellan länderna. Det handlar om transporter över gränsen i norr samt transporter från Åland till Sverige.