Ökad planering av naturturism i skyddad natur

Ökad planering av arrangerade aktiviteter i skyddad natur leder till fler besök, färre konflikter och ökad hållbarhet. En ny vägledning visar att dialog och samverkansråd är två arbetssätt som effektivt ökar planeringen av organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur.