Nytt skolmaterial om att förebygga avfall

Ohållbar konsumtion och ökande avfallsmängder behöver uppmärksammas även i skolan. Därför har Nordiska Ministerrådet tagit fram en lärarhandledning och ett elevhäfte om att förebygga avfall med många tips om hur vi kan se till att avfall från kläder, mat och elektronik inte uppkommer.