Nya föreskrifter och skötselplan för Store Mosse nationalpark

I de nya föreskrifterna och skötselplanen för Store Mosse ligger fokus på balans mellan orördhet, friluftsliv och skötsel för att bevara områdets naturvärden. Nu finns ett modernt verktyg för att sköta och utveckla nationalparken.