Ny vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Naturvårdsverket vägleder om buller från industrier och andra verksamheter med liknande buller. Vägledningen ska stötta kommuner och länsstyrelser vid beslut om begränsning av buller vid till exempel bostäder, skolor och vårdlokaler.