Ny utställning om Tyresta i naturum Nationalparkernas hus

En ny utställning i naturum Nationalparkernas hus i Tyresta invigs i december. Naturum Nationalparkeras hus är porten till alla Sveriges nationalparker och den nya utställningen lyfter fram Tyrestas natur- och kulturvärden på ett inspirerande och pedagogiskt sätt.