Ny praktisk hjälp för mer hållbara beslut

Idag presenterar Naturvårdsverket en ny guide som ska få fler att börja värdera ekosystemtjänster. Värderingen är ett bra kunskapsunderlag för politiker, organisationer och individer att fatta mer medvetna och hållbara beslut.