Nu är statistiken om skyddad natur 2014 här

2014 har alla kommuner i landet någon form av skyddad natur. 25 av landets kommuner har mer än 15 procent av landarealen skyddad i form av nationalparker, naturreservat, naturvårdsområde eller biotopskyddsområde.